O DéModé

BIOGRAFIA:

30.05,2012 - 31.12.2012

Absolventská prax do 30.8.2012 neskôr externý pracovník- Fotograf, Grafik, Pomocný projektant

-Východoslovenská galéria Košice

-plánovanie a realizovanie projektov pre VSG, tvorivé detské dielne

- reportážne fotografovanie kurzov, vernisáží a projektov VSG

-digitalizácia archívu- reprodukcia obrazov

-program pre školy- Nové média- "KRESLENIE SVETLOM"

-propagácia a grafika - zhotovenie reklamných plagátov, letákov, bannerov, rolapov

-projekt: "Cesta od Galérie ku Galérii"- s cielom zviditeľnenia sťahovania VSG z Hlavnej 27 na Alžbetinu 22 počas rekonštrukcie

 

29.06.2012- 30.08.2012

Debutová výstava Follow your Dreams

-PM caffe Košice 

 

od 01.02.2009 -  30.08.2010

-grafik, retušér, fotograf pre známe košické komerčné fotoštúdia.

 

Štúdium a vzdelanie:

r. 2017- rekvalifikácia grafický dizajn

AndromediaSK s.r.o- reklamná a propagačná grafika,  kompozícia layout sadzba, webdesign a tvorba webstránok,

interaktívny design a multimédiá

 

r. 2012 - r.2014- nadstavbové pomaturitné štúdium

Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 2, Košice

- odbor fotografia, videoprodukcia

 

r.2006 - r.2010

Škola úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15, Košice

- odbor úžitková fotografia

 

 


Close More Info